2009 - 2010

3-4-2010 Feestavond Jonkheid

Zaterdag 3 april werd de jaarlijkse feestavond gehouden.
Om 17:00 uur werd verzameld in het Pandohötsje waar de leden getrakteerd werden op een lekker pilsje en een broodje hamburger of frikadel. Nadat er een goede bodem was gelegd voor de rest van de avond werd er in een huifkar vertrokken naar de eerste café die we tijdens onze kroegentocht zouden gaan bezoeken.
De eerste stop op onze route was Café Offermans te Hoogcruts waar we vriendelijk werden ontvangen door de uitbaatster, beter bekend als DiscoMarie. Na hier enkele dranken genuttigd te hebben zijn we weer in de huifkar gestapt voor een korte rit naar onze 2de stop Restaurant Oma’s Keuken. Enkele leden hebben hier gedronken van het welbekende drankje van John van As, “d’r Kroetwusj”.
Na de gehuchten gehad te hebben zijn we weer vertrokken naar Noorbeek en zijn we gestopt bij Café d’r Pley. Hier hebben we ons het bier ook weer goed laten smaken waarna we te voet verder zijn getrokken naar Herberg Sint Brigida. Door Frans en Brigitte werden we getrakteerd op een rondje van de zaak en heerlijke bitterballen.

Als laatste café was Café Tinus aan de beurt, hier werd de muziek iets harder gezet en zat de sfeer er goed in. Als afsluiter zijn we weer geëindigd bij ons beginpunt het Pandohötsje. Hier werd de innerlijke mens getrakteerd op de heerlijke shoarma van Slagerij Nuyts. De rest van de avond hebben we ons geamuseerd met goede muziek, het nagelblok en een hoop stomme kaal.
Het was weer een geslaagde avond en een mooie afsluiting van ons gedenkwaardig Jubileumjaar.
Voor foto's klik hier.

Welkom op de vernieuwde website van Jonkheid Sancta Brigida Noorbeek!

Welkom op de vernieuwde website van Jonkheid Sancta Brigida Noorbeek!
We willen onze vorige webmaster Roger Giesen bedanken voor alle tijd en moeite die hij de afgelopen jaren in de vorige website van de Jonkheid heeft gestoken. We zijn hem zeer dankbaar hiervoor en hopen dat deze site net zo vaak bezocht gaat worden als de vorige.
Vanaf nu zal de site beheerd worden door Maarten van Bun.
U kunt met al uw vragen / opmerkingen enz terecht bij het bestuur, te bereiken via info@jonkheidnoorbeek.nl

Condoleance aan Edwin Fingal

Op 1 maart 2010 is Edwin Fingal, onze vaste klimmer en touwbevestiger van de Sint Brigida den, op 35-jarige leeftijd overleden.
De Jonkheid wil de familie veel sterkte toewensen met het verwerken van dit tragische verlies.
Wij gedenken hem in dank voor alle jaren dat hij betrokken is geweest bij het halen van de Sint Brigida Den.
Ter ere van hem zullen wij een minuut stilte houden tijdens de jaarvergadering en het kappen van de den.
Edwin bedankt.


5-3-2010 Vergadering getrouwden

Op vrijdag 5 maart vond op initiatief van de jonkheid een vergadering plaats met een delegatie van de getrouwde mannen van Noorbeek betreffende het rechtzetten van de den. Deze vond plaats in de zaal van café Tinus. Door de jonkheid waren ca. 30 getrouwden die betrokken zijn bij het rechtzetten van de den benaderd. Er waren uit alle leeftijdscategorieën enkele mannen uitgenodigd.

Omdat het geen jonkheidsvergadering betreft is Erwin Debie gevraagd om de vergadering te leiden. Tevens was het de bedoeling dat commandant Jef Vaessen en hulpcommandant Jef Loo ook aanwezig zouden zijn op deze vergadering. Tijdens enkele gesprekken die het bestuur van de jonkheid heeft gehad met beide heren gaven zij aan liever te willen stoppen als (hulp) commandant.

De jonkheid wil Jef Vaessen en Jef Loo dan ook bedanken voor hun inzet en samenwerking de afgelopen jaren.

De vergadering bestond uit twee delen. In het eerste deel van de vergadering is gekeken hoe de getrouwden, in samenwerking met de jonkheid, het rechtzetten van de den beter en veiliger kunnen laten verlopen. In het tweede gedeelte van de vergadering werd gesproken over de opvolging van Jef Vaessen en Jef Loo. Allereerst werd door de getrouwden een profielschets opgesteld; waaraan dient een nieuwe commandant allemaal aan te voldoen?
Vervolgens werd de vraag gesteld wie van de gehuwde mannen uit Noorbeek hieraan het beste zou voldoen. Uiteindelijk komen Yvo Wintjens, Hub Bendermacher en Michel Gubbels als kandidaten uit de bus. Zij houden een onderling beraad waarbij uiteindelijk overeenstemming bereikt wordt.

Yvo maakte zelf bekend dat de groep van drie, met hem als commandant, het hèven zal leiden. Yvo zegt dat dit een grote eer is, maar tevens ook een grote verantwoordelijkheid, waarbij de steun van alle getrouwde mannen onontbeerlijk is. Deze steun wordt door alle aanwezige getrouwden unaniem toegezegd.
Tevens meldt Yvo dat er kort na denhalen al wordt geevalueerd hoe alles verlopen is, en hoe misschien bepaalde zaken het jaar erna beter of anders kunnen worden geregeld. Hierna wordt nog gesproken over enkele aandachtspunten voor de toekomst. Zo wordt waarschijnlijk elk jaar voor denhalen een vergadering georganiseerd onder de getrouwden om een en ander te bespreken.

Tenslotte neemt kapitein Micha Gubbels het woord. Hij dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Positief zoals alles is gegaan. Hij wenst "de drie" namens de jonkheid dan ook heel veel succes.
Ook wordt Erwin bedankt voor de deskundige leiding van vergadering en tot slot is er nog een woord van dank voor café Tinus voor het beschikbaar stellen van de zaal.

26-2-2010 Jonkheidscafé

Op vrijdag 26 februari 2010 beheerde het bestuur van de jonkheid weer café Tinus tijdens de jaarlijkse Jonkheidscafé.
We mochten op deze dag weer veel leden, oud-leden en bekenden treffen. Op de gezellige avond werd er genoeg geschonken en gedronken en werd de jonkheid weer goed gesteund.
We willen Wiel en Moniek Bessems van café Tinus bedanken voor het beschikbaar stellen van hun zaak.
Foto's zullen spoedig volgen.

5-2-2010 Lintje voor oud bestuurslid Martin Roodink

Vrijdag 5 februari hield de Schutterij Sint Brigida hun jaarvergadering in paviljoen Berggalm. Na afloop van de vergadering werd keizer en voorzitter Martin Roodink opgenomen als lid van de Orde van Oranje Nassau. Het welbekende "lintje" werd hem door burgemeester Bronckers, in aanwezigheid van het gemeentebestuur, opgespeld. Naast het feit dat Martin 25 jaar voorzitter is van de Schutterij kreeg hij het lintje ook voor zijn werkzaamheden binnen de contactraad, het processiecommitee, de jonkheid en de burchtfeesten.

Martin Roodink is enkele jaren bestuurslid geweest van onze jonkheid. Namens de jonkheid waren dan ook enkele bestuursleden aanwezig om hem te feliciteren met zijn onderscheiding.

15-1-2010 Receptie Prins Kurt 1

Op vrijdag 15 januari vond in het Paviljoen de receptie ter ere van Prins Kurt en de 2x11 jarige jubilaris Ben Kleijnen plaats.
Natuurlijk was het bestuur van de Jonkheid hier ook weer vertegenwoordigt. Kapitein Micha had dan ook enkele mooie woorden voor de prins en de jubilaris.
Prins Kurt 1 is in zijn jongere jaren nog penningmeester geweest van Jonkheid Sancta Brigida en Ben Kleijnen zijn paard "Kuub" haalt al enkele jaren de Sint Brigida den.

21-12-2009 Receptie harmonie

Op vrijdag 4 december waren we met het bestuur te gast op de receptie van de harmonie. De harmonie had op het bondsconcours een mooie eerste prijs gehaald met 87,09 punten. Voor ons natuurlijk een reden om de harmonie met dit behaalde resultaat te feliciteren. Zoals zo vaker mochten we weer lang wachten eer we aan de beurt waren want de algehele trend tegenwoordig is: "laat die jongens van de jonkheid maar wachten want die drinken zich toch graag een pintje". Uiteindelijk mochten we dan toch onze felicitaties aanbieden en werd het voor enkele bestuursleden nog een late en zware avond.

21-12-2009 Sinterklaas weer in Noorbeek

Op zondag 22 november was Sinterklaas weer te gast in Noorbeek.

Normaal gesproken zou hij pas een week later in Noorbeek te gast zijn maar doordat de harmonie op concours zou gaan op die dag is de Sint een weekje eerder naar Noorbeek gekomen. Misschien dat dit een geluk voor ons was want na enkele jaren van regen hadden we dit jaar een klein zonnetje en zo kon de Sint met een 8-tal pieten rond de klok van half 3 het dorp met behulp van paard en wagen binnenkomen. Onder veel belangstelling en onder muzikale begeleiding van de harmonie konden we onze weg vervolgen naar het paviljoen.

Helaas hadden we misschien te snel gesproken dat we geluk hadden die dag want in de zaal aangekomen bleek de geluidsinstallatie kapot te zijn waardoor Jean Demollin niet aan zijn welkomstwoord kon beginnen en de Sint een beetje ongemakkelijk in zijn stoel zat. Gelukkig was daar nog onze good-old-captain Frank Offermans want een kwartiertje later was het euvel dan toch opgelost en kon de middag gewoon met een beetje vertraging doorgaan.

21-12-2009 Nieuwe stiepen

Aangezien het afgelopen jaar met denhalen weer enkele stiepen zijn gebroken door de getrouwde mannen zijn we met het bestuur in oktober maar weer begonnen met het maken van nieuwe stiepen. In het bos bij Nijswijler hadden we enkele bomen aangewezen gekregen die we mochten kappen zodat we nieuwe stiepen konden maken. Met een 10-tal bomen zijn we vervolgens richting de loods van de familie Demollin gereden waar we de stammen hebben geschild. De stiepen hebben we vervolgens te drogen gelegd en nu is het maar afwachten of we de nieuwe stiepen kunnen gaan gebruiken het komende jaar met denhalen of dat er nog een jaartje gewacht moet worden zodat de stiepen nog iets droger zullen zijn. (meer foto's)

21-12-2009 Bruiloft Jordy Bouchoms

Op een zeer zonnige en warme zaterdag in september was het dan eindelijk zo ver. Ons lid en oud bestuurslid Jordy zou gaan trouwen met Linda Heuts uit Sibbe. Jordy heeft voor de jonkheid altijd veel betekent. Zo was hij vroeger onze man om het touw in de den te bevestigen met denhalen zodat de den bij het vallen een beetje in de goede richting gestuurd zou kunnen worden. Daarnaast was hij van beroep ook nog eens schilder wat ons als jonkheid natuurlijk ook niet verkeerd uit kwam. Zo heeft hij bijvoorbeeld bij het opknappen van de processieboog en het heilig huisje een belangrijke functie gehad met al zijn schilderadviezen- en kunsten. Daarnaast is hij enkele jaren bij het bestuur van de jonkheid geweest waar hij zijn hoogtepunten toch meestal in de week voor denhalen beleefde als hij weer richting dhr. Aussems mocht gaan om hem voor de paarden te vragen. Hier kwam hij meestal met een berg verhalen mee van terug maar de eigenlijke opgave: "het getuig en de paarden regelen" was hem dan nog wel eens ontgaan. Maar natuurlijk konden wij als bestuur niet wegblijven op de bruiloft van Jordy en Linda. Wij hebben hem dan ook als bestuur van harte bedankt voor de inzet die hij in al die jaren voor de jonkheid heeft getoond en hebben hem een mooie toekomst gewenst samen met zijn vrouw Linda. 
Namens het bestuur en de leden willen wij Jordy nogmaals van harte danken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft en wensen hem veel geluk in de toekomst.

14-9-2009 Bierpakketten en bierglazen

Zoals iedereen weet hebben we tijdens ons jubileum weekend ons eigen Brigida Bier gepresenteerd tezamen met speciaal gedrukte bierglazen. Voor degene die nog geen bierpakket heeft en er wel interesse in heeft zijn er nog enkele bierpakketten te verkrijgen. Een bierpakket bestaat uit 6 flesjes Brigida Bier gecombineerd met 1 bierglas en kost €17,50. Daarnaast zijn er ook nog losse bierglazen met logo te koop. Bierpakketten en losse bierglazen met jonkheidslogo zijn te verkrijgen bij Rob Ramaekers en Maarten van Bun.

10-7-2009 Nieuwe processieboog

Zoals reeds bij de meeste mensen in het dorp bekend is, is helaas de processieboog in het weekend van het jubileum denhalen kapot gereden door een vrachtwagen. Net voordat we de boog zouden gaan opruimen werden we gebeld dat er een vrachtwagen tegen de processieboog had aangereden “waren we dan toch maar eerst de processieboog gaan opruimen in plaats van lunchen maar dat is helaas gepraat achteraf”.

In eerste instantie wilden we onder leiding van onze handige Rob een nieuwe processieboog maken die we met de processie al konden gaan gebruiken maar helaas voor ons was dit op zo een korte termijn niet meer te realiseren. We zullen nu in alle rust een nieuwe processieboog maken die we dan volgend jaar tijdens de processie voor de eerste keer zullen gaan gebruiken. Hierdoor ontstond er echter wel een nieuw probleem want zo hadden we geen processieboog en dat in ons jubileumjaar! Onze volgende zet was om bij andere dorpen te vragen of we daar een processieboog zouden mogen lenen. Ook hier hadden we weer pech mee want de dorpstraat bij ons in Noorbeek is te breed voor bogen van andere dorpen, de bogen waren te laag of we mochten de bogen gewoon niet lenen/huren. Gelukkig hebben we een aantal creatieve personen binnen het bestuur die hier wel een oplossing voor wisten. Er werd uiteindelijk besloten om een nieuwe boog te maken van stellingen aangekleed met dennengroen en crêpepapieren rozen. Voor deze boog werden ook nog speciaal 2 vlaggen gemaakt die aan de linker- en rechterkant naar beneden kwamen te hangen. De processieboog die we van de Sint-Maartensweg mochten lenen hebben we uiteindelijk bij het heilig huisje in de Sint-Brigidastraat opgezet waarvoor natuurlijk ook weer onze hartelijke dank aan de bewoners van de Sint-Maartensweg.

10-7-2009 Nieuw heilig huisje

Misschien is het veel mensen niet opgevallen maar het heilig huisje in de Pley bij de kerk waar de laatste zegen wordt gegeven is dit jaar volledig nieuw gemaakt. Onder leiding van de bestuursleden Rob en Servé is het heilig huisje volledig nieuw opgebouwd. De trappen, de kaarsenstandaards en het tabernakel zijn de enige elementen die van het oude heilig huisje zijn gerenoveerd. Het oude tabernakel is allereerst geschuurd en bijgewerkt en vervolgens geschilderd door ons lid Cor Hutzemakers waarvoor natuurlijk ook namens het bestuur onze hartelijke dank.

10-7-2009 Bloementapijt

In het kader van ons jubileumjaar hadden wij als bestuur besloten om in de Pley voor het heilig huisje een bloementapijt te maken. Aangezien wij als bestuur in de processietijd al andere drukke werkzaamheden hebben, onze eigen onervarenheid hiermee ook laten meetellen, hadden we besloten om de hulp in te roepen van de bewoners van de Kleineweg die ook elke keer een bloementapijt maken als de processie bij hun langs komt. Ons idee was om het jubileumlogo in het groot te maken zodat we in ons bloementapijt zowel de kerk, de den en Sint Brigida konden verwerken. Enkele bewoners van de Kleineweg onder leiding van Jefke Hutzemakers hadden voor de bloemen en de figuren gezorgd en hebben tezamen met enkele bestuursleden alle bloemen op maat geknipt. Het resultaat mocht er op de processiedag wezen, zie de foto. Wij willen namens het bestuur de bewoners van de Kleineweg die hebben geholpen dan ook hartelijk danken voor de hulp en de tijd die zij voor ons in dit  project hebben gestoken.

10-7-2009 Bronkweekend

In het weekend van 20-21-22 juni vond weer traditioneel het bronkweekend plaats.

Op zaterdag 20 juni deed de jonkheid als vanouds het dorp versieren. De bronkpaaltjes bij de kerk werden buitengezet, de attributen die met de bronk meegaan werden bij elkaar gezocht en klaar gemaakt, de vlaggen werden aan de lantaarnpalen opgehangen, het heilig huisje werd opgezet, de processieboog werd opgezet en nog veel meer. Daarnaast werden de dennengroen slingers bij de kerk opgehangen die in de week voorafgaande aan de processie in het kader van extra jubileumversieringen waren gemaakt. Om 18.45 werd vervolgens de kermis officieel met 75 kamers ingeschoten op het Burg. Bogmanplein.
 
Zondag 21 juni was dan de dag van de processie die over Schey en de Peul zou gaan. ’s Morgens vroeg werd door enkele bestuursleden nog varen gezocht om bij het bloementapijt te leggen en werd het bloementapijt nog opgezet. Na eerst de Heilige mis te hebben bezocht kon de processie om 9.45 beginnen nadat de kamers waren geschoten door de oude garde van de jonkheid want dit jaar liep voor het eerst het voltallig bestuur van de jonkheid in de processie mee.  We hadden helaas de pech dat het weer niet mee wilde werken. Net op het moment dat de processie zou vertrekken begon het te regenen. We besloten om gewoon door te gaan met de processie en zo vertrokken we met zijn allen richting Schey. Na enkele forse druppels begon het steeds meer op te klaren en we kwamen droog aan op Schey. Na het eerste heilig huisje op Schey vertrokken we richting de Peul. Hier aangekomen werd de tweede zegen gegeven. Net nadat we richting de Sint-Brigidastraat waren vertrokken begon het toch flink te regenen.

Na even te hebben geschuild onder de aanwezige bomen en paraplu’s vertrokken we bij de eerste de beste opklaring dan toch naar het derde Heilig Huisje waar aangekomen het ook weer flink begon te regenen. Na overleg besloten we toch gewoon door te trekken richting de kerk voor de laatste zegen. Gelukkig werd het hierbij droog en kon Pastoor Graat na het Tantum Ergo gespeeld door de harmonie en gezongen door het zangkoor alsnog de zegen geven. Na afloop van de processie was er op de Pley een gezellige middag met optredens van Thei en Mary en Joekskapel De Dorsvlaegels uit Reuver. ’s Avonds waren er bij café Tinus weer optredens van Limbo Express, Jos Senden, Ron Steins en de special act van de avond namelijk de juupkes (onze eigen dorpsbewoners Barry en Norbert). Het was niet zo druk als de vorige jaren maar het werd ondanks de koude avond toch een gezellige en geslaagde avond.
 
Maandag 22 juni was dan de dag van de jonkheid. Om 06.00 begonnen de jonkheidsleden met het wakker maken van de inwoners van Noorbeek. Met tractor en kar gingen ze door het dorp spelend op diverse instrumenten. Als laatste werd na een zoektocht onze kapitein Micha Gubbels opgehaald (tja dat krijg je als je niet weet of je hem thuis of bij zijn ouders moet ophalen). Bij zijn ouders kregen we uiteindelijk weer boterhammen spek en ei die we ons maar al te goed lieten smaken. Nadat we ons het ontbijt goed hadden laten smaken was het weer tijd voor de jonkheidsmis. Het was goed te zien dat zowel het voltallig bestuur als veel jonkheidsleden in ons jubileumjaar eindelijk de weg naar de kerk weer eens wisten te vinden, heren bedankt hiervoor want ook dit hoort er nu eenmaal gewoon bij. Na de heilige mis kon dan worden begonnen aan het cramignon dansen. Na de eerste stop  bij Jef Rompelberg gaan we richting café d’r Pley.
 
Na hier een uurtje te hebben doorgebracht vertrokken we richting café du Nord waar we weer werden getrakteerd op broodjes kroket en op boterhammen spek en ei. Vervolgens stopten we nog bij Herberg Sint-Brigida en was ons eindpunt bij café Tinus. Het bestuur en de oud-jonkheidsleden oftewel de Appelgaard van de Jonkheid kon vervolgens bij kapitein Micha zich tegoed gaan doen aan friet, sla en goulash. Na het eten vervolgden we onze weg met de schutterij voor het traditionele poalke howwe. Na eerst koning Frans Prevoo en zijn koningin Christel te hebben opgehaald werd er nog gestopt in de Rubdelstraat alvorens we naar het huis van onze kapitein gingen om het jonkheidspaaltje om te kappen. Gelukkig hebben wij met denhalen Jeanke Bastings om de den te kappen want als het aan de bielemannen van de schutterij ligt zou het denhalen wel eens een hele lange dag kunnen worden.
 
Het was een redelijk dik poalke maar om daar nu zo lang over te doen en dan zoveel zweet eruit te moeten laten komen, tja heren iets vaker oefenen. Na deze zware klus vervolgden we samen met de schutterij de weg richting café Tinus, Herberg Sint-Brigida, familie Raeven, keizer Martin Roodink en uiteindelijk eindigden we in café d’r Pley met het laatste poalke. Hier werd door de schutterij nog een erehaag gevormd om onze afscheid nemende bestuursleden (Micha, Edwin en Jos) nog eenmaal te bedanken. Vooral Edwin te midden van zijn eigen schutterij en de overige jonkheidsbestuursleden kon zijn tranen niet meer geheel in bedwang houden en daarom is Edwin vanaf die dag met een nieuwe naam vereerd en wel als Edwin Beuk Buck. Tja, het is ook niet niets om na 17 jaar afscheid te moeten nemen als bestuurslid van de jonkheid. Na het poalke howwe werd het nog een gezellige avond onder de poort van de familie Gubbels. Tussen de muziek van Demo (Barry en Nick) waren er nog optredens van een of andere Sjeng en alweer de juupkes ofja eigenlijk alleen Barry want Norbert kreeg het niet meer helemaal geregeld en deze lag dus al een tijdje onder de dekens. De bronkkermis was hiermee afgesloten en we kijken alweer uit naar het bronkweekend van volgend jaar als de processie over Bergenhuizen zal gaan.

12-5-2009 Helaas wederom leden die stoppen

Ook dit jaar ontkomt de jonkheid er niet aan en zijn er diverse leden voor de laatste keer met denhalen meegegaan.  Het komende jaar zal de jonkheid het moeten zien te redden zonder enkele trouwe leden. Zo zal ons oud-bestuurslid Jordy Bouchoms in september in het huwelijksbootje stappen en mag hij volgend jaar met de getrouwden mee gaan héven. Bjorn Brouwers, Ivo Janssen en Vianney Demollin zullen allen buiten Noorbeek gaan wonen en houden de eer aan zichzelf en en namen dan ook afscheid van de jonkheid terwijl ze helaas nog 3 jaar mee zouden mogen gaan. Helaas heeft Ron Heijnen ook nog aangegeven dat hij vindt dat hij lang genoeg onze remmeester van de dennekar is geweest en dat ook hij stopt als jonkheidslid.

Gedurende het afgelopen jaar hebben wij ook al afscheid genomen van een 3-tal leden die het afgelopen jaar al niet meer met denhalen zijn meegegaan. Dit zijn Lambert en Ron Simonis die naar Rijckholt zijn vertrokken en dat is Armand Ploumen die is gaan samenwonen. Vanaf deze kant willen wij al deze leden bedanken voor wat zij in hun jonkheidsjaren voor de vereniging hebben gedaan en wensen hun veel succes toe voor de toekomst als getrouwde of als zwarte gatter.

27-4-2009 375ste St Brigida den gehaald

Op zaterdag 25 april was het dan eindelijk zover. Na lang wachten en het regelen van alle voorbereidingen heeft de jonkheid voor de 375-ste keer de Sint-Brigida den gehaald. Rond de klok van 6 begon Bert Offermans samen met enkele vrienden met het weghalen van de oude den. Nadat dit karwei om 7 uur was gebeurd konden de aanwezige jonkheidsleden zich bij kapitein Micha een boterham met spek en ei gaan eten voordat het werk van de jonkheid dan echt kon gaan beginnen. Om 7.30 vertrokken de kappers, enkele bestuursleden, Pastoor Janssen, touwbevestiger Edwin Fingal en de burgemeester en wethouders naar het bos bij Heijenrath om de uitgekozen den te gaan vellen. Na het gezamenlijk gebed door Pastoor Janssen kon de 375-ste den gekapt gaan worden. Rond 10 uur was de den geveld en bleek hij van top tot vot in orde te zijn. De lengte van de nieuwe den bleek 33,20 meter te zijn. In Noorbeek waren ondertussen alle 30 paarden ingespannen en kon men beginnen met de reis richting Remersdaal waar we de den op de wagen moeten laden. Na nog een korte stop bij café Tinus waar de wielen werden gesmeerd door Peter Hodiamont konden we dan echt vertrekken. Zonder ook maar één keer te stoppen onderweg kwamen we zonder problemen in Remersdaal aan. Hier bleek de den nog niet gearriveerd te zijn en konden wij op ons gemak genieten van de broodjes knakworst die enkele leden hadden gemaakt. Toen de de was gearriveerd konden we beginnen met het laden van de den. Het laden van de den ging dit jaar vrij goed doordat iedereen er met zijn aandacht goed bij was en iedereen goed luisterde naar de aanwijzigingen van onze kapitein. Helaas hadden we bij het laden van de den wel even last van een boze boer die ons met zijn tractor omver wou rijden maar hij was toch gelukkig nog net verstandig genoeg om dit niet te proberen! Ik weet anders ook niet wat de gevolgen voor hem zouden zijn geweest want wij waren met man genoeg. Na het aanspannen van de paarden konden we aan onze terugreis beginnen. Na een stop bij café van Ass kwamen we op Hoogcruts aan waar iedereen zijn overige gemaakte versierselen op en aan de paarden bevestigde. De jonkheidsleden kregen vervolgens van het bestuur allemaal een ruiten blouse, een rode zakdoek en een boerenpet om aan te doen zo konden we in het kader van het jubileum als ouderwetse boeren richting het dorp vertrekken. Toen we aan de rand van het dorp aankwamen werden door oud-bestuursleden 75 kamers geschoten. Na de traditionele stops bij café Tinus en café Du Nord konden we ons onder een gigantische opkomst van mensen en een extra versierd dorp richting de kerk begeven. Onder hevig applaus en na het rondje om de kerk met de 29 afgespannen paarden was het dan de hoogste tijd om met het karrepaard onder leiding van Frans Huntjens en kapitein Micha Gubbels de dennekar  met de jubileum-den naar de kerk te brengen. Onder een gigantisch applaus van het opgekomen publiek werd er door onze kapitein nog éénmaal op de toeter geblazen en zat het werk van de jonkheid er om 20.30 zonder ook maar één incident op. Na het opgooien van de leden die gaan stoppen met de jonkheid en de afscheid nemende bestuursleden was het dan echt afgelopen voor de jonkheid. Nu was het de taak aan de getrouwde mannen van het dorp om de den onder leiding van de commandanten snel en netjes recht te zetten. Helaas bleek het ook dit jaar weer moeilijk om zonder problemen de den recht te kunnen zetten. Zo is de den wederom 3 keer teruggevallen en zijn er 3 sjtiepen onnodig gebroken. Uitendelijk stond de den dan om 01.50 weer op de plaats waar hij hoort namelijk voor de Sint-Brigida kerk te Noorbeek.

27-4-2009 Schooljeugd plaatst weer jeugdden

Op zatedag 18 april trokken de kinderen van de basisschool weer naar de Wolfsberg om hun eigen den te gaan halen. Deze werd na komst in het dorp weer door leden van de Jonkheid op de parkeerplaats voor het paviljoen rechtgezet.

17-4-2009 Loting oude den en jaarvergadering

Na 2 weken van huis-aan-huis loten verkopen was op paasmaandag na de heilige mis weer traditioneel de verloting van de oude Sint-Brigida den. 
Nadat er nog enkele loten werden verkocht in café d'r Pley werd door Edwin Moonen het woord genomen. Als eerste bedankte hij iedereen voor de aanwezigheid in het café en vroeg hij de jongens van groep 8 naar voren met hun loten om de jeugdden te verloten. Dit jaar was Pastoor Graat helaas weer verhinderd om de loting te volbrengen waardoor we weer één van de oudere leden van onze eigen jonkheid hebben benaderd. Niemand minder dan Frans Huntjens was dit jaar bereid gevonden om de loting van beide dennen te verrichten. Het winnende lot was dit jaar in handen van Math en Marjon Ramakers en zij kunnen de oude jeugdden den ook spoedig bij hun op de oprit verwachten. Hierna nam Edwin weer het woord en legde hij nogmaals uit dat de winnaar van de 374ste Sint-Brigida den deze zelf om 6 uur in de ochtend op de dag van denhalen dient uit te graven en moet zorgen dat deze rond 7 uur weg is. Daarnaast dient de winnaar een fles jonge jenever aan de jonkheid te geven om samen mee te proosten op een goede afloop van denhalen. Frans Huntjens mocht vervolgens het winnende lot trekken en dit bleek in handen te zijn van niemand minder dan ons oud-jonkheidslid en oud-denklimmer Bert Offermans. Namens het bestuur willen we beide winnaars feliciteren met deze prachtige prijs. 

Na de loting van de oude Sint-Brigida den konden we beginnen met de jaarvergadering in café Tinus. Aangezien de wedstrijd van het 2de elftal was afgelast konden we mooi op tijd om 12 uur beginnen en moesten we een beetje opschieten want de spelers van het 1ste elftal moesten weer weg voor te voetballen. We begonnen de vergadering met de Christelijke groet waarna het verslag van secretaris Edwin Moonen volgde en de nieuwe leden welkom werden geheten. Hierna volgde diverse mededelingen over denhalen, werklijsten, het jubileum en andere activiteiten. Na het financieel jaarverslag van penningmeester Eduard Jahae werd het verslag door de kascontrolecommissie goed gekeurd. Roger Beijers was voor het laatste jaar in de kascontrolecommissie en wordt opgevolgd door Norbert Boers. Na de ingelaste pauze volgde nog alle informatie rond en over denhalen. Na de vergadering konden de leden de contributie voldoen, zich opgeven voor de paarden en een voorkeur aangeven voor de werklijsten tijdens het jubileumweekend.